suomeksi >
Runebergsgatan 46, 00260 Helsingfors
öppet må-fr 8.30 - 19.00, lö 9.30-15.30
tel. 09 2538 5300 pvm/mpmEtt kontrollsystem för läkemedel har tagits i bruk i Europa

I februari 2019 tar vi på alla apotek i Finland i bruk ett europeiskt s.k. läkemedelsverifikationssystem.

Målet med läkemedelsverifikationssystemet är, att på digital väg stöda en lyckad och trygg medicinering för kunden.  Varje läkemedelsförpackning avsedd för humant bruk, förses i fortsättningen med en specifik kod samt med en mekanism som omöjliggör en manipulering av förpackningen. Med hjälp av dessa försäkrar sig apoteket, i samband med expedieringen, om att förpackningen är äkta och orörd. Koden som kontrolleras i samband med expedieringen innehåller viktig information bl.a. om förpackningens innehåll, satsnummer och utgångsdatum. Den specifika koden gör det möjligt att vid behov följa upp läkemedlet från det skede det har tillverkats. Systemet förhindrar t.ex. också att man expedierar fel styrka av läkemedlet eller en produkt som blivit för gammal och tryggar på detta sätt kundens läkemedelstrygghet.

Läkemedelsverifikationssystemet innebär ett nytt arbetsskede i receptexpeditionen, men inverkar inte annars på ditt besök på apoteket som kund.

Läs mera >

Carelia är Motionärens Apotek

Motion är viktigt i alla åldersskeden! Hos barn och unga stöder motionen tillväxten och utvecklingen. Hos vuxna fungerar motionen preventivt mot olika sjukdomar. Hos äldre hjälper motionen oss att bevara vår funktionsduglighet. Hos ännu äldre kan motionen betyda att man klarar sig på egenhand längre.
Följ med hurudana evenemang apoteket arrangerar!

Liikkujanapteekki