Tauno Jääskeläinen grundar ett
apotek i Helsingfors

För åttiofem år sedan, i oktober 1929, öppnade apotekare Tauno Armas Johannes Jääskeläinen ett apotek i hörnhuset i korsningen mellan Åbovägen (senare Mannerheimvägen) och Runebergsgatan. Den robusta byggnaden i fem våningar var byggd år 1913.

För planeringen av apoteksutrymmet, dess inredning och apotekets trycksaker valde apotekaren en ung, men som planerare redan meriterad arkitekt, Pauli ErnestiBlomstedt. Föratt hedra sin hemort gav Jääskeläinen namnet Carelia åt sitt apotek.

Också utåt ville det nya apoteket profilera sin existens. Därför planerade Blomstedt en helt ny entré för apoteket. Enligt Helsingfors stadsmuseum utgör den ett värdefullt skikt av monumentalklassicism i byggnadens helhetsuttryck i senjugend-stilen. Ovanför dörrarna, som öppnades mot bägge gatorna i korsningen, lyste kvällstid ljusskyltarna med apotekets namn reflekterande mot en röd yta. Apotekshörnet kompletterades med stora speglar, som avspeglat livet i Tölö nu redan i 85 år.

När kunden steg in på Apoteket Carelia möttes hon av en över 13 meter lång officin, apotekets kundutrymme. I inredningen upprepas de karaktärsfärger man hade valt för apoteket, rött svart och guld, Karelens färger. Väggarnas mörka mahognypanel betonades av hyllornas guldbronsbakgrund och i det rödvita klinkergolvet fanns det olika skiftningar av rött. Apoteksdisken var av brokig, italiensk marmor. Där kunde man urskilja jaspis och t.o.m. fossiler.

Kundsoffan, klädd med läder, var också> den nästan fem meter lång och på väggen på bägge sidor om soffan fanns det speglar. De för apoteken kännspaka, i orange glimmande kristallflaskorna, utgjorde en ståtlig syn i det höga vitrinskåpet. De, liksom förvaringskärlen av porslin med guldkantade etiketter, var specialtillverkade i Tyskland. Interiören med alla sina små detaljer hade planerats med omsorg.


Signaturerna

När en kund på Apoteket Carelia fick sin receptmedicin, som läkaren ordinerat, var läkemedelsförpackningen försedd med en hängsignatur. Uppgifterna på receptet och medicinens doseringsanvisningar kopierades på signaturen. Här antecknade man också patientens och läkarens namn, datum och läkemedlets pris. Receptet i original arkiverades på apoteket.

Carelias signaturer, pulverpåsar och askar samt tryckta etiketter och sigill var ritade av arkitekten Pauli E. Blomstedt. För dem använde man Karelens färger och vapen. Signaturerna var i användning på apoteket fram till år 1973. Enligt vad som var brukligt, hade man på Apoteket Carelia också egna preparat. Många gamla Tölöbor minns ännu Becarol, Carelias egen hostmedicin, vars etikett finns på pärmen till detta häfte. Ribicarol, en pigg mixtur som smaksattes med röd vinbärssirap, köpte man på Carelia för att lindra sina flunssasymptom.

När Apoteket Carelia började sin verksamhet, tillverkades största delen av medicinerna på apoteket, ’in situ’. Därför hörde också ”ett dekoktorium, ett speciellt avdunstningsrum, ett laboratorium och förvaringskällare” till Carelias utrymmen. Receptmedicinerna tillverkades separat, enligt receptanvisningar. Handköpsläkemedel som t.ex. värkpulver och magdroppar, tillverkades på lager..

Apoteket Carelia och tillväxten av Tölö

När Carelia under sina första år verkade på adressen Åbovägen 28 (från år 1942 Mannerheimvägen 56), var trafiken i apotekets omgivning relativt stillsam jämfört med i dag. För sötningen av Carelias egen hostmedicin behövdes melass-sirap och när sirapen levererades från Tölö sockerfabrik, alldeles i närheten, rullade man helt enkelt tunnan över Mannerheimvägen tidigt på morgonen. Under apotekets första tid fanns det redan vissa fabrikstillverkade läkemedel, men tiden innan de och de ”modernare läkemedlen” som penicillin och sulfapreparaten blev allmännare, lät ännu vänta på sig. Förändringen var emellertid redan på gång.

Kriget avbröt de livsstilsändringar som startat – också när det gällde läkemedel och apoteksverksamheten – men dessa ändringar fortsatte och intensifierades efter krigen. Finland urbaniserades, tillväxten i Tölö fick fart och apotekens läkemedelssortiment omfattade mera fabrikstillverkade och nyare läkemedel än förr. Apotekens roll och apoteksarbetet förändrades ganska radikalt. Av receptmedicinerna som distribuerades på 1960-talet var redan över 90 % fabrikstillverkade. I slutet av århundradet var andelen läkemedel som man tillverkade på apoteket försvinnande liten. Även staden växte och stadsmiljön förändrades. När Apoteket Carelia började närma sig 70 år, var dess läge inte längre lämpligt för ett apotek. På 1990-talet var det därför nödvändigt att söka nya utrymmen för apoteket.

Olympiastadion i Helsingfors blev färdigt år
1938 inför de Olympiska spelen år 1940.
På grund av andra världskriget inhiberades
emellertid dessa spel och Olympiastadion i Helsingfors
fick fungera som värd för de Olympiska
spelen först år 1952.
Tölö sporthall, Kisahalli, tidigare Mässhallen,
blev färdigt år 1935 som en allaktivitetshall, där
man utöver utställningar också höll konserter,
fester och sportevenemang. År 1975 övergick
den som Tölö sporthall, Kisahalli i Helsingfors
stads ägo och i idrottsnämndens användning.
På andra sidan Åbovägen/Mannerheimvägen
verkade Tölö sockerfabrik fram till år 1956. År
1986 började man på denna tomt bygga ett
nytt operahus, som blev färdigt år 1993.


Det nya Apoteket Carelia

Det hade hänt väldigt mycket i Helsingfors stad och i Tölö stadsdel sedan Apoteket Carelia grundades. Även om det gamla Carelia-hörnet hade blivit en livligt trafikerad korsning, var det inte längre ett attraktivt läge för affärsverksamhet. Därför flyttade apoteket närmare Tölö torg, till adressen Runebergsgatan 46, som befinner sig i en knutpunkt mellan trafiklederna som för till sjukhus och hälsocentraler.

På denna andra plats för apoteket, kan man hitta en fortsättning i anslutning till stadsdelens byggnadshistoria. Detta nya läge representerar en tillämpning av den internationella stilen, ”Tölöfunkis”, som tidsmässigt sett var den följande strömningen efter senjugend och klassicism. Den nya stilen hade en betydande inverkan på byggandet i Tölö på 1930-talet. Kulmalinna, detta strömlinjeformade sjuvåningshus, ritat av Jalmari Peltonen, var, när det blev färdigt år 1937, ett modellexempel på den stil, som under sin tid representerade ”en ny, modern livsstil”. Spåren av samma arkitekts penna ser vi i flere andra bostadshus i i funkisstil i Tölö.

År 1996, nästan 60 år sedan Kulmalinna huset blivit färdigt, öppnade Apoteket Carelia sina dörrar i gaveln, som vetter mot trafikkorsningen. Det har sagts att detta hörn av byggnaden påminner om stäven på ett fartyg. Det nya Carelia fick en ny inredning. En del av apotekets ursprungliga inredning blev kvar i restaurangen som öppnades i apotekets ursprungliga lokaliteter, en del försvann helt.

Apoteket Carelia finns alltså också i dag i en gatukorsning, på en lättillgänglig plats och dessutom i närheten av ett torg, helt enligt de historiska traditionerna för apoteken i Europa. Vi har inte försvunnit in i ett köpcenter.

Under det nya Carelias tid har det också skett stora förändringar i apoteksverksamheten. Vi har övergått till elektroniska recept och allt mera betonat och fokuserat på att kunna ge våra kunder relevant läkemedels- och hälsoinformation och vägledning.


Personalen år 2014

Bengt Mattila tog som apotekare år 2013.

Texter Liisa Kunttu¨,
översättning från finska till svenska: Bengt Mattila,
fotografier Heikki Kunttu