Hälsorelaterade mätningar tisdagen den 2.10.2018 kl. 9-14

Personlig vägledning och rådgivning!
Tidsbeställning per tfn 09 2538 5300. Välkommen också utan tidsbeställning!

Hälsomätningarnas priser:

Kolesterol 8,00€
Kolesterolseparering 32,00€
Långtidsblodsocker(HbA1c) 24,00€
Hemoglobin(Hb) 5,00€
Blodsocker 5,00€
Blodtrycket 2,00€

Mätningarna utförs av Södra Finlands Hjärtdistrikt rf.

Obs! Kolesterolsepareringen kräver 10 timmars fasta och blodsockermätningen 2 timmars fasta, övriga mätningar förutsätter ingen fasta.