Apotekets serviceformer

Läkemedlen i dospåsar

Om du har regelbunden medicinering med många läkemedel, kan du utnyttja apotekets dosdispenseringsservice. I dosdispenseringen får du dina tabletter och kapslar somanvänder reglebundet, förpackade i engångsdospåsar av plast för två veckors bruk per gång. Servicen omfattar en kontroll av medicineringen. Saker som kommer fram i kontrollen diskuteras med vårdande läkare, som besluter om eventuella ändringar i medicineringen. Servicen främjar en lyckad medicinering och kan minska dina läkemedelskostnader. Mer information om dosdispensering  får du av aptotekets personal.

Mottagande av läkemedelsavfall

Läkemedelsavfallet är problemavfall. Ett riktigt och tryggt sätt att förstöra läkemedelsavfall är att returnera avfallet till apoteket. Vi tar gratis emot läkemedelsavfall från hemhushåll.

Sortera läkemedelsavfallet hemma:

  1. Ta bort doseringslapparna från receptläkemedlen med tanke på datasäkerheten.
  2. Ta bort läkemedlens paff-förpackningar, men ta inte bort tabletterna från blisterförpackningarna. Returnera tabletter och kapslar som är förpackade i glas- eller plastburkar med burk och allt. Också flytande läkemedel, pulver, salvor, krämer och aerosoler retureras i sina ursprungliga förpackningar.
  3. Jodtabletter och andra läkemedel som innehåller jod (t.ex. Betadine och Iodosorb) returneras separat i en genomskinlig plastpåse i sina originalförpackningar.
  4. Kvicksilvertermometrar returneras skilt från läkemedelsavfallet. Ifall en termometer har gått sönder bör man vara extra försiktig och packa ner den mängd kvicksilver i en burk med tättslutande lock.
  5. Sprutor och nålar returneras separat från annat läkemedelsavfall väl packade, t.ex. i en hård ogenomskinlig plastflaska eller glasburk.
  6. Vitaminer, bassalvor, kosmetiska produkter, preparat med spårämnen, naturprodukter och sårgasbindor är inte läkemedelsavfall. Dessa returneras inte till apoteket. Apoteket får inte heller ta emot annat avfall (kemikalier, elapparater, batterier mm.) Ytterligare information om sorteringen av annat avfall  får du från avfallshanteringen i ditt område.